Prognosecenteret
hero-prognosecenteret03

Byggeprognoser for Europa fra EUROCONSTRUCT

Er din virksomhed interesseret i byggeprognoser for Europa? Som repræsentant i EUROCONSTRUCT tilbyder vi rapporter med statistik og prognoser for det europæiske bygge- og anlægsmarked.

Om EUROCONSTRUCT

EUROCONSTRUCT er det førende europæiske netværk af analyseinstitutter med fokus på bygge- og anlægsmarkederne i Europa. EUROCONSTRUCT-netværket blev etableret for mere end 40 år siden og inkluderer i dag 19 medlemslande.

Hvert enkelt land er repræsenteret af fagligt kompetente og ledende analysevirksomheder inden for deres markedsområder. Prognosesenteret AS og Prognoscentret AB er begge udvalgte repræsentanter i Euroconstruct med ansvar for det norske og svenske marked.

Formålet med Euroconstruct er at give indsigt, analyser og prognoser om Europas byggesektor. Netværkets kunder er aktører inden for bygge- og anlægsbranchen, nationale og internationale organisationer, bank- og finanssektoren samt investeringsselskaber.

To gange om året afholdes en konference, hvor analyser og prognoser for udviklingen på det europæiske bygge- og anlægsmarked præsenteres.

I forbindelse med konferencen offentliggøres netværkets 'Country report' og 'Summary report', som giver et sammenhængende grundlag med beskrivelse af markedsudviklingen i 19 lande i Europa de kommende to-tre år.

EC-medlemmer

euroconstruct-medlemmer

EUROCONSTRUCTS rapporter

'Country report' er en samling af alle medlemslandenes individuelle rapporter. Rapporten giver en detaljeret indsigt i de specifikke forudsætninger, der gælder i hvert enkelt land. Rapporten er på cirka 450 sider.

'Summary report' beskriver situationen på det europæiske bygge- og anlægsmarked set i et mere overordnet perspektiv. Denne rapport supplerer landrapporterne ved at præsentere sammenligninger af makroøkonomiske forudsætninger samt hvordan udviklingen på de enkelte delmarkeder og byggetyper udvikler sig i Europa. Rapporten er på cirka 190 sider.

 

Rapporter fra EUROCONSTRUCT hjælper dig med at:

  • Identificere hvilke lande og markedssegmenter, der har størst potentiale de kommende år.
  • Sammenligne potentiale og risikobilledet på tværs af lande og markedssegmenter.
  • Fokusere på de rette dele af det europæiske bygge- og anlægsmarked.

 

Rapporterne giver også adgang til et netværk af kontakter med unik indsigt i hvert enkelt land, hvilket åbner for yderligere og mere tilpasset information, hvor der er behov for det.

Hør mere om EUROCONSTRUCT rapporten – og få adgang allerede i dag

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.