Prognosecenteret

Anlægsinvesteringer når nye højder

I en tid, hvor økonomiske udsigter ofte fremstår uklare, bringer en ny analyse fra Prognosecenteret skarpt lys over en markant skillelinje i byggebranchen

I en tid, hvor økonomiske udsigter ofte fremstår uklare, bringer en ny analyse fra Prognosecenteret skarpt lys over en markant skillelinje i byggebranchen:

Et historisk højt niveau i anlægsinvesteringerne modsat et markant fald i boligbyggeriet.  

  Hovedpointer 

  • Rekordhøje anlægsinvesteringer: Trods strammere budgetrammer for kommuner og regioner, har 2023 budt på de højeste bruttoinvesteringer i anlæg i de sidste 57 år, med en samlet investering på 52,7 mia. kroner. Dette udgør en stigning på 10% fra 2022, drevet af massive investeringer i infrastrukturprojekter som f.eks. Femern Bælt-forbindelsen og diverse letbaneprojekter. 

  • Største dyk i boligbyggeriet siden finanskrisen: Parallelt med anlægssektorens blomstring, har boligbyggeriet oplevet det største fald i investeringer siden den globale finanskrise, med et fald på 18% over de seneste to år.  

  • Forventet stabilisering: Trods den nylige nedgang i boliginvesteringerne, forventes en mulig stabilisering i det kommende år, understøttet af forventede rentenedsættelser. 

 

Anlæg versus Boligbyggeri: Et studie af kontraster 

Seniorøkonom Lasse Lundqvist fra Prognosecenteret peger på den slående modsætning mellem anlægs- og boligbyggerisektoren. Mens anlægsprojekterne blomstrer, selv i lyset af budgetbegrænsninger, har boligbyggeriet set en stejl afmatning, hvilket underbygger den varierede dynamik i byggebranchen.  

Ikke overraskende, men bemærkelsesværdigt 

Nedgangen i boligbyggeriet kommer ikke som en overraskelse for branchekendere, som har observeret en aftagende byggeaktivitet gennem 2023. Det overrasker dog, at faldet ikke har været større, takket være en opretholdelse af investeringer i reparationer og vedligeholdelse, som har mindsket det samlede fald. Den samme tendens ses når det kommer til beskæftigelsen, hvor en nedgang i nybyggeriet mere end opvejes af beskæftigelsesvæksten i branchen for reparationer og vedligeholdelse samt anlæg. 

Udsigten fremad 

Med en forudsigelse om en mulig stabilisering i boliginvesteringerne i 2024, tegner der sig et billede af en branche i forandring. Denne udvikling vil kræve nøje opmærksomhed fra både investorer og entreprenører, som navigerer i et marked præget af både usikkerhed og muligheder.

Vil du vide, hvad Prognosecenteret kan gøre for dig?

Udfyld formularen, og vi tager en snak om hvilke rapporter og analyser der giver mest mening for dig og din forretning.